Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Mặt cắt của quả chuối xanh xuất hiện màu xanh tím khi n

Mặt cắt của quả chuối xanh xuất hiện màu xanh tím khi n

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Mặt cắt của quả chuối xanh xuất hiện màu xanh tím khi nhỏ vài giọt dung dịch iot chứng tỏ quả chuối xanh chứa hợp chất là


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Dựa vào tính chất hóa học của các hợp chất hữu cơ đã học.

Giải chi tiết:

Mặt cắt của quả chuối xanh xuất hiện màu xanh tím khi nhỏ vài giọt dung dịch iot chứng tỏ quả chuối xanh chứa hợp chất là tinh bột.

Chọn A.

Ý kiến của bạn