Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Mật độ cá thể trong quần thể có ảnh hưởng tới:

Mật độ cá thể trong quần thể có ảnh hưởng tới:

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Mật độ cá thể trong quần thể có ảnh hưởng tới:


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Mật  độ cá thể trong quần thể ảnh hướng tới tốc độ sinh sản  và tử vong của các cá thể trong quần thể

Đáp án A 

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn