Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Mật độ dân số của Việt Nam năm 2014 là bao nhiêu  biết

Mật độ dân số của Việt Nam năm 2014 là bao nhiêu  biết

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Mật độ dân số của Việt Nam năm 2014 là bao nhiêu?  biết rằng tổng số dân Việt Nam năm 2014 là 90.728,9 nghìn người, diện tích là 331 212 km2


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Áp dụng công thức tính mật độ dân số

Giải chi tiết:

Mật độ dân số = Dân số / Diện tích (người/km2)

=> Mật độ dân số Việt Nam năm 2014 = 90.728 900 / 331 212 = 273,9 (làm tròn = 294 người/km2)

Chọn A

Ý kiến của bạn