Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Mặt Trăng ở vị trí nào trong hình 1 thì người đứng ở điểm A

Mặt Trăng ở vị trí nào trong hình 1 thì người đứng ở điểm A

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Mặt Trăng ở vị trí nào trong hình 1 thì người đứng ở điểm A trên Trái Đất nhìn thấy nguyệt thực?


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

=>Đáp án A

Ý kiến của bạn