Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Màu đỏ 45 bóng 18 bóng 28 bóng 32 bóng Giải chi tiếtĐể

Màu đỏ 45 bóng 18 bóng 28 bóng 32 bóng Giải chi tiếtĐể

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Màu đỏ.


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Để chắc chắn lấy ra được ba bóng màu đỏ chúng ra cần xem xét khả năng xấu nhất chưa lấy ra được ba bóng màu đỏ.

Giải chi tiết:

Để chắc chắn lấy ra được ba bóng màu đỏ chúng ra cần xem xét khả năng xấu nhất chưa lấy ra được ba bóng màu đỏ: Toàn bộ bóng xanh và bóng vàng được lấy ra, do đó bắt buộc phải thêm 3 bóng đỏ nữa, và câu trả lời là cần lấy ra 28 bóng  (left( {28 = 15 + 10 + 3} right)) thì chắc chắn có 3 bóng đỏ.

Đáp số: 28 bóng.

Chọn C.

Ý kiến của bạn