Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Màu sắc của hoa loa kèn do gen nằm ở trong tế bào chất quy đ

Màu sắc của hoa loa kèn do gen nằm ở trong tế bào chất quy đ

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Màu sắc của hoa loa kèn do gen nằm ở trong tế bào chất quy định, trong đó hoa vàng trội so với hoa xanh. Lấy hạt phấn của cây hoa màu vàng thụ phấn cho cây hoa màu xanh được F1. Cho F1 tự thụ phấn, tỉ lệ kiểu hình ở đời F2 là:


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Do gen nằm trong tế bào chất di truyền theo dòng mẹ nên F1 hoa xanh => F2 100% hoa xanhĐáp án A

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn