Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

màu săc của hoa loa kèn do gen nằm trong tế bào chất quy địn

màu săc của hoa loa kèn do gen nằm trong tế bào chất quy địn

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

màu săc của hoa loa kèn do gen nằm trong tế bào chất quy định trong đó hoa vàng là trội so với hoa xanh. Lấy hạt phấn của cây hoa vàng thụ phấn cho cây hoa xanh được F1.Cho F1 tự thụ phấn, tỷ lệ kiểu hình đời F2 là

         


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Màu sắc hoa do gen nằm trong tế bào chất quy định, di truyền theo dòng mẹ, cây mẹ có hoa màu xanh nên F1có hoa xanh, F1 tự thụ phấn, tạo ra F2 cũng có 100% hoa xanh

Đáp án C

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn