Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Mẫu số chung trong sự phát triển kinh tế của các quốc g

Mẫu số chung trong sự phát triển kinh tế của các quốc g

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Mẫu số chung trong sự phát triển kinh tế của các quốc gia cổ ở Đông Nam Á là


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

SGK Lịch sử 10, trang 46, suy luận.

Giải chi tiết:

Mẫu số chung trong sự phát triển kinh tế của các quốc gia cổ ở Đông Nam Á là nông nghiệp trồng lúa nước.

Chọn: B

Ý kiến của bạn