Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Mâu thuẫn chủ yếu trong xã hội Việt Nam trước Cách mạng thán

Mâu thuẫn chủ yếu trong xã hội Việt Nam trước Cách mạng thán

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Mâu thuẫn chủ yếu trong xã hội Việt Nam trước Cách mạng tháng Tám năm 1945 là mâu thuẫn giữa


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Mâu thuẫn chủ yếu trong xã hội Việt Nam trước cách mạng tháng Tám là mâu thuẫn giữa toàn thể nhân dân với:

-         Đế quốc xâm lược: Pháp và Nhật.

-         Phản động tay sai, bao gồm: tay sai thân Nhật và tay sai thân Pháp.

Chọn đáp án: C

Ý kiến của bạn