Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Máy biến áp là thiết bị dùng để biến đổi điện áp một ch

Máy biến áp là thiết bị dùng để biến đổi điện áp một ch

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Máy biến áp là thiết bị dùng để


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Máy biến áp là thiết bị hoạt động dựa trên hiện tượng cảm ứng điện từ, dùng để biến đổi điện áp xoay chiều mà không làm thay đổi tần số của nó.

Giải chi tiết:

Máy biến áp là thiết bị dùng để biến đổi điện áp xoay chiều.

Chọn D.

Ý kiến của bạn