Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Máy biến áp sẽ không có tác dụng đối với điện áp xoay c

Máy biến áp sẽ không có tác dụng đối với điện áp xoay c

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Máy biến áp sẽ không có tác dụng đối với


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Sử dụng lý thuyết nguyên tắc hoạt động của máy biến áp

Giải chi tiết:

Nguyên lý hoạt động của máy biến áp:

Dòng điện xoay chiều chạy trong cuộn sơ cấp gây ra từ thông biến thiên qua cuộn thứ cấp, làm xuất hiện trong cuộn thứ cấp một suất điện động xoay chiều.

Dòng điện có điện áp không đổi chạy trong cuộn sơ cấp không gây ra từ thông biến thiên qua cuộn thứ cấp

→ máy biến áp không có tác dụng

Chọn B.

Ý kiến của bạn