Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Máy phát điện hoạt động theo nguyên tắc dựa trên:

Máy phát điện hoạt động theo nguyên tắc dựa trên:

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Máy phát điện hoạt động theo nguyên tắc dựa trên:


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Máy phát điện hoạt động theo nguyên tắc dựa trên hiện tượng cảm ứng điện từ.

( * ) Xem thêm: Ôn tập vật lý 11, Tổng ôn tập lý thuyết lớp 11 cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn