Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Máy phát điện xoay chiều biến đổi Cơ năng thành điện nă

Máy phát điện xoay chiều biến đổi Cơ năng thành điện nă

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Máy phát điện xoay chiều biến đổi:


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Một máy phát điện xoay chiều có hai bộ phận chính là nam châm và cuộn dây dẫn. Một trong hai bộ phận đó đứng yên gọi là stato, bộ phận còn lại quay gọi là roto.

Giải chi tiết:

Máy phát điện xoay chiều biến đổi cơ năng thành điện năng vì khi cho nam châm (hoặc cuộn dây) quay thì ta lại thu được dòng điện xoay chiều trong các máy trên khi nối hai cực của máy với các dụng cụ tiêu thụ điện.

Chọn A.

Ý kiến của bạn