Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

mean weather head ready Giải chi tiết

mean weather head ready Giải chi tiết

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Ý kiến của bạn