Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Mệnh đề nào sau đây là mệnh đề  đúng?   Số các cạnh của mộ

Mệnh đề nào sau đây là mệnh đề  đúng?   Số các cạnh của mộ

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Mệnh đề nào sau đây là mệnh đề  đúng?

 

Số các cạnh của một hình đa diện luôn: 


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Số cạnh của một hình đa diện luôn lớn hơn hoặc bằng 6. Đa diện nhỏ nhất là tứ diện có 6 cạnh.

Chọn D

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn toán cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn