Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Metylamin CH3NH2 tác dụng được với chất nào sau đây tro

Metylamin CH3NH2 tác dụng được với chất nào sau đây tro

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Metylamin (CH3NH2) tác dụng được với chất nào sau đây trong dung dịch?


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Dựa vào tính chất hóa học của amin.

Giải chi tiết:

PTHH: 2CH3NH2 + H2SO4 → (CH3NH3)2SO4.

Chọn C.

Ý kiến của bạn