Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Miễn dịch là gì Có mấy loại miễn dịch Nêu rõ từng loạ

Miễn dịch là gì Có mấy loại miễn dịch Nêu rõ từng loạ

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Miễn dịch là gì ? Có mấy loại miễn dịch ? Nêu rõ từng loại và lấy ví dụ minh họa.


Đáp án đúng:

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

* Miễn địch là khả năng của cơ thể không mắc một số bệnh nào đó.

*Có hai loại miễn dịch:

- Miễn dịch tự nhiên gồm:

+ Miễn dịch bấm sinh: như bệnh toi gà, lở mồm long móng ở trâu, bò

+ Miền dịch tập nhiễm là miền dịch mà một người nào đó bị nhiễm khuẩn một lần thì sau đó sẽ không mắc lại bệnh đó một lần nữa như: bệnh sởi, thuỷ đậu, quai bị.

- Miễn dịch nhân tạo nghĩa là ta có thể gâv cho cơ thế khả năng miễn dịch bằng cách tiêm chủng phòng bệnh như: sởi. lao, bạch hầu. ho gà, uốn ván. bại liệt, viêm gan B.

Ý kiến của bạn