Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Mike and David are university students They are talking

Mike and David are university students They are talking

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Mike and David are university students. They are talking about the result of the Physics test.

- Mike: “I was worried about the Physics result, but Mr. David gave me an A.”

- David: “____________________”


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Kiến thức: Ngôn ngữ giao tiếp

Giải chi tiết:

Mike và David là sinh viên đại học. Họ đang nói về kết quả của bài kiểm tra Vật lý.

- Mike: “Mình đã rất lo lắng về kết quả Vật lý, nhưng thầy David đã cho mình điểm A.”

- David: “____________________”

A. Đừng lo lắng về điều đó.

B. Thầy David thật xấu tính.

C. Chúc mừng nha! Thật tuyệt!

D. Chúc bạn may mắn!

Các phản hồi A, B, D không phù hợp với ngữ cảnh.

Chọn C.

Ý kiến của bạn