Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Một cặp vợ chồng đều có nhóm máu A và đều có kiể

Một cặp vợ chồng đều có nhóm máu A và đều có kiể

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Một cặp vợ chồng đều có nhóm máu A và đều có kiểu gen dị hợp về tính trạng nhóm máu. Nếu họ sinh 2 đứa con thì xác suất để 1 đứa có nhóm máu A và 1 đứa có nhóm máu O là:


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Cặp vợ chồng có kiểu gen là IAIO x IAIO

Họ sinh 2 đứa con, xác suất để 1 đứa có nhóm máu A, 1 đứa có nhóm máu O là :

         x  x  =           

Đáp án C

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn