Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Một mạch dao động lí tưởng gồm cuộn cảm thuần có đ

Một mạch dao động lí tưởng gồm cuộn cảm thuần có đ

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Một mạch dao động lí tưởng gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm L không đổi và tụ điện có điện dung C thay đổi được. Điều chỉnh điện dung của tụ điện đến giá trị C1 thì tần số dao động riêng của mạch là f1. Để tần số dao động riêng của mạch là sqrt{5}f_{1} thì phải điều chỉnh điện dung của tụ điện đến giá trị 


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn