Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Mỗi lấn Tết đến đứng trước những cái chiếu bày tranh là

Mỗi lấn Tết đến đứng trước những cái chiếu bày tranh là

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Mỗi lấn Tết đến, đứng trước những cái chiếu bày tranh làng Hồ rải trên các lề phố Hà Nội, lòng tôi thấm thía một nỗi biết ơn đối với những người nghệ sĩ tạo hình của nhân dân. Xác định kiểu trạng ngữ trong câu trên:


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Căn cứ bài Thêm trạng ngữ cho câu

Giải chi tiết:

- Trạng ngữ là thành phần phụ của câu, bổ sung cho nòng cốt câu, tức là bổ nghĩa cho cả cụm chủ vị trung tâm. Trạng ngữ thường là những từ chỉ thời gian, địa điểm nơi chốn, mục đích, phương tiện, cách thức… 

- Mỗi lấn Tết đến, đứng trước những cái chiếu bày tranh làng Hồ rải trên các lề phố Hà Nội, lòng tôi thấm thía một nỗi biết ơn đối với những người nghệ sĩ tạo hình của nhân dân. Trong câu trên có 2 trạng ngữ:

+ Mỗi lấn Tết đến: Trạng ngữ chỉ thời gian

+ đứng trước những cái chiếu bày tranh làng Hồ rải trên các lề phố Hà Nội: Trạng ngữ chỉ địa điểm.

Ý kiến của bạn