Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Mỗi ô tô chở được 6 chiếc tủ lạnh Để chở hết 58 chiếc t

Mỗi ô tô chở được 6 chiếc tủ lạnh Để chở hết 58 chiếc t

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Mỗi ô tô chở được 6 chiếc tủ lạnh. Để chở hết 58 chiếc tủ lạnh như thế cần ít nhất số ô tô là:


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Thực hiện phép chia (58:6) để tìm số ô tô ít nhất.

Giải chi tiết:

Ta có phép chia: (58:6 = 9) (dư 4)

Nếu dùng 9 ô tô để chở, thì còn dư ra 4 ô tô nữa, nên cần thêm 1 ô tô nữa.

Cần ít nhất số ô tô là: (9 + 1 = 10) (chiếc)

Đáp số: 10 chiếc.

Chọn B.

Ý kiến của bạn