Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Mối quan hệ giữa kiến và cây kiến là:

Mối quan hệ giữa kiến và cây kiến là:

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Mối quan hệ giữa kiến và cây kiến là:


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Quan hệ giữa kiến và cây kiến là  cộng sinh

2 loài dựa vào nhau để có lợi : kiến có chỗ làm tổ, cây kiến có thêm nguồn dinh dưỡng lớn từ phân và các chất thải của kiến

Nếu phá bỏ cây kiến, kiến sẽ mất tổ, dẫn đến 1 số lượng lớn chết

Nếu diệt hết kiến, nguồn dinh dưỡng cho cây kiến cạn dần, cây kiến có thể chết

Đáp án A

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn