Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Mối quan hệ nào sau đây là quan hệ có lợi cho cả 2 loài?  (

Mối quan hệ nào sau đây là quan hệ có lợi cho cả 2 loài?  (

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Mối quan hệ nào sau đây là quan hệ có lợi cho cả 2 loài? 

(1). Kiến đỏ và rệp sống trên cây cam.     (2). Kiến và cây keo.     (3). Chim Chìa vôi và bò Bison.   

(4). Cỏ dại và lúa sống trong ruộng lúa.   (5). Vi khuẩn cố định đạm và cây họ Đậu.   

(6). Cá sấu và chim choi loi.  

(7). Thủy tức xanh Chlorohydra viridissima và tảo đơn bào zoochlorellae.


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Cỏ dại và lúa sống trong ruộng lúa là quan hệ cạnh tranh nên không có lợi cho cả hai loài nên loại B và C

Kiến đỏ và rệp sống trên cây cam => quan hệ vật ăn thịt – con mồi.

Ngoài ra kiến đỏ chuyên đuổi loài kiến hôi là loài có quan hệ cộng sinh với rệp cam

Chim choi loi xỉa rang cho cá sấu và ăn các thức ăn còn thùa trên rang cá sấu

Đáp án D

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn