Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Mối quan hệ quan trọng nhất đảm bảo tính gắn bó trong quần x

Mối quan hệ quan trọng nhất đảm bảo tính gắn bó trong quần x

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Mối quan hệ quan trọng nhất đảm bảo tính gắn bó trong quần xã sinh vật là mối quan hệ

 

 


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Trong quần xã mối quan hệ gắn bó giữa các quần thể là mối quan hệ về mặt dinh dưỡng

Đáp án A

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn