Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Môi trường sống của trùng roi xanh là biển cơ thể sinh

Môi trường sống của trùng roi xanh là biển cơ thể sinh

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Môi trường sống của trùng roi xanh là


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Trùng roi xanh sống ở môi trường nước ngọt: ao, hồ, đầm ruộng…

Chọn C

Ý kiến của bạn