Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Mômen quán tính của một vật là đại lượng

Mômen quán tính của một vật là đại lượng

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Mômen quán tính của một vật là đại lượng


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Đặc trưng cho mức quán tính  của vật đó trong chuyển động quay

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn