Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

“Mống đông vồng tây chẳng mưa dây cũng bão giật Tục ngữ

“Mống đông vồng tây chẳng mưa dây cũng bão giật Tục ngữ

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

“Mống đông vồng tây, chẳng mưa dây cũng bão giật” (Tục ngữ). Từ “mống” trong câu trên có nghĩa là gì?


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Căn cứ bài Tục ngữ về thiên nhiên, lao động sản xuất.

Giải chi tiết:

- Từ “mống” trong câu tục ngữ có nghĩa là đoạn cầu vồng phía chân trời.

Ý kiến của bạn