Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Một ancol no, đa chức X có số nhóm –OH bằng số nguyên tử cac

Một ancol no, đa chức X có số nhóm –OH bằng số nguyên tử cac

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Một ancol no, đa chức X có số nhóm –OH bằng số nguyên tử cacbon. Trong X, H chiếm xấp xỉ 10% về khối lượng. Đun nóng X với chất xúc tác ở nhiệt độ thích hợp để loại nước thì thu được một chất hữu cơ Y có MY = MX – 18. Kết luận nào sau đây hợp lý nhất:


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn