Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Một ancol no mạch hở có công thức thực nghiệm C2H5On Số

Một ancol no mạch hở có công thức thực nghiệm C2H5On Số

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Một ancol no, mạch hở có công thức thực nghiệm (C2H5O)n. Số công thức cấu tạo của ancol có thể hòa tan Cu(OH)2 tạo dung dịch màu xanh lam là


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

- Ancol no, mạch hở có H = 2C + 2.


- Các ancol có thể hòa tan Cu(OH)2 tạo dung dịch màu xanh lam là các ancol đa chức có các nhóm OH gắn vào những nguyên tử C cạnh nhau.

Giải chi tiết:

Giả sử CTPT của ancol là C2nH5nOn.

Vì là ancol no, mạch hở nên H = 2C + 2 ⟹ 5n = 2.2n + 2 ⟹ n = 2.

⟹ CTPT C4H10O2

Các ancol có thể hòa tan Cu(OH)2 tạo dung dịch màu xanh lam là các ancol đa chức có các nhóm OH gắn vào những nguyên tử C cạnh nhau.

⟹ Các ancol thỏa mãn là:

Chọn D.

Ý kiến của bạn