Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Một ankan phản ứng với Cl<sub>2 </sub>(theo tỉ lệ 1:2) thu đ

Một ankan phản ứng với Cl<sub>2 </sub>(theo tỉ lệ 1:2) thu đ

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Một ankan phản ứng với Cl2 (theo tỉ lệ 1:2) thu được sản phẩm chứa 83,53% clo về khối lượng. CTPT của ankan là 


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

CnH2n+2    CnH2nCl2

Ta có : %C = (2.35,5.100) / (14n + 71) = 83,53%

=>  n =1

=> ankan X là CH4

=> Đáp án A

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn