Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Một bản hai mặt song song có bề dày 6 (cm), chiết suất n = 1

Một bản hai mặt song song có bề dày 6 (cm), chiết suất n = 1

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Một bản hai mặt song song có bề dày 6 (cm), chiết suất n = 1,5 được đặt trong không khí. Điểm sáng S cách bản 20 (cm). Ảnh S’ của S qua bản hai mặt song song cách S một khoảng


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

( * ) Xem thêm: Ôn tập vật lý 11, Tổng ôn tập lý thuyết lớp 11 cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn