Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Một bể kính nuôi cá dạng hình lập phương có cạnh 9dm  T

Một bể kính nuôi cá dạng hình lập phương có cạnh 9dm  T

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Một bể kính nuôi cá dạng hình lập phương có cạnh (9dm.)  Tính diện tích toàn phần của bể cá đó?


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Diện tích toàn phần của hình lập phương có cạnh (a) là: ({S_{tp}} = a times 6).

Giải chi tiết:

Diện tích toàn phần của bể cá đó là:

(9 times 6 = 54left( {d{m^2}} right))

Đáp số: (54,d{m^2}.)

Chọn B. 

Ý kiến của bạn