Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Một bếp điện gồm hai dây điện trở R1 và R2 Nếu chỉ dùng

Một bếp điện gồm hai dây điện trở R1 và R2 Nếu chỉ dùng

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Một bếp điện gồm hai dây điện trở ({R_1}) và ({R_2}). Nếu chỉ dùng ({R_1}) thì thời gian đun sôi nước là (30) phút, nếu chỉ dùng ({R_2}) thì thời gian đun sôi nước là (60) phút. Hỏi khi dùng ({R_1}) song song ({R_2}) thì thời gian đun sôi nước là bao nhiêu


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Nhiệt lượng do điện trở tỏa ra: (Q = dfrac{{{U^2}}}{R}t)


Điện trở tương đương của đoạn mạch mắc song song: ({R_{//}} = dfrac{{{R_1}.{R_2}}}{{{R_1} + {R_2}}})

Giải chi tiết:

Bếp điện đun cùng một lượng nước nên cần nhiệt lượng là như nhau

Nhiệt lượng bếp tỏa ra khi chỉ dùng điện trở ({R_1}) hoặc ({R_2}) là:

({Q_1} = {Q_2} Rightarrow dfrac{{{U^2}{t_1}}}{{{R_1}}} = dfrac{{{U_2}^2{t_2}}}{{{R_2}}} Rightarrow dfrac{{{R_1}}}{{{R_2}}} = dfrac{{{t_1}}}{{{t_2}}} = dfrac{{30}}{{60}} = dfrac{1}{2} Rightarrow {R_2} = 2{R_1})

Khi hai điện trở mắc song song, điện trở tương đương của mạch điện là:

(R = dfrac{{{R_1}.{R_2}}}{{{R_1} + {R_2}}} = dfrac{{{R_1}.2{R_1}}}{{{R_1} + 2{R_1}}} = dfrac{{2{R_1}}}{3})

Nhiệt lượng do bếp tỏa ra là:

(Q = dfrac{{{U^2}t}}{R} = {Q_1} Rightarrow dfrac{{{U^2}t}}{{dfrac{{2{R_1}}}{3}}} = dfrac{{{U^2}{t_1}}}{{{R_1}}} Rightarrow t = dfrac{2}{3}{t_1} = dfrac{2}{3}.30 = 20,,left( {phut} right))

Chọn C.

Ý kiến của bạn