Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Một bình chia độ ban đầu có chứa 205cm^3nước thả viên b

Một bình chia độ ban đầu có chứa 205cm^3nước thả viên b

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Một bình chia độ ban đầu có chứa (205c{m^3})nước, thả viên bi sắt vào bình thì mực nước trong bình dâng lên đến vạch (235c{m^3}.) Thể tích viên bi là:


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Thể tích của vật là phần thể tích chênh lệch trước và sau khi thả vật vào bình chia độ.

Giải chi tiết:

Thể tích của vật (V = 235 - 205 = 30left( {c{m^3}} right))

Chọn D.

Ý kiến của bạn