Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

 Một bình đựng nước có thủng ba lỗ ở trên thành. Quan sát hì

 Một bình đựng nước có thủng ba lỗ ở trên thành. Quan sát hì

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

 Một bình đựng nước có thủng ba lỗ ở trên thành. Quan sát hình vẽ và cho biết phát biểu nào sau đây là đúng?


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Đáp án C

Ý kiến của bạn