Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Một bình kín chỉ chứa các chất: axetilen (0,3mol), propin (0

Một bình kín chỉ chứa các chất: axetilen (0,3mol), propin (0

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Một bình kín chỉ chứa các chất: axetilen (0,3mol), propin (0,4mol) và hidro (0,5mol) và một ít bột Niken. Nung nóng bình một thời gian, thu được hỗn hợp khí X có tỉ khối so với H2 là 15,5. Khí X phản ứng vừa đủ với 0,6mol AgNO3 trong dung dịch NH3 thu được m gam kết tủa và 8,96 lit hỗn hợp khí Y (đktc). Khí Y phản ứng tối đa với  x mol Br2 trong dung dịch. Giá trị của m,x là:


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn