Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Một bình phản ứng có đung tích không đổi, chứa hỗn hợp khí N

Một bình phản ứng có đung tích không đổi, chứa hỗn hợp khí N

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Một bình phản ứng có đung tích không đổi, chứa hỗn hợp khí N2 và H2 với nồng độ tương ứng là 0,3M và 0,7 M. Sau khi phản ứng tổng hợp NH3 đạt trạng thái cân bằng ở t0C, H2 chiếm 50% thể tích hỗn hợp thu được. Hằng số cân bằng KC ở t0C của phản ứng có giá trị là


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

                    N2    +   3H2     2NH3

Ban đầu:     0,3            0,7           0

Phản ứng:   x               3x              2x

Cân bằng: 0,3-x          0,7-3x       2x

=> nS = 0,3 – x + 0,7 – 3x +  2x = 1- 2x

=> %H =      =>   x = 0,1M

=> KC =  = 3,125

=> Đáp án B

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn