Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Một bóng đèn hoạt động bình thường ở hiệu điện thế U = 12V v

Một bóng đèn hoạt động bình thường ở hiệu điện thế U = 12V v

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Một bóng đèn hoạt động bình thường ở hiệu điện thế U = 12V và khi đó cường độ dòng điện qua đèn là I = 2A. Công suất của đèn khi hoạt động bình thường có giá trị


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

=>Đáp án C

Ý kiến của bạn