Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Một cá thể ở một loài động vật có bộ nhiễm sắc thể 2n = 12.

Một cá thể ở một loài động vật có bộ nhiễm sắc thể 2n = 12.

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Một cá thể ở một loài động vật có bộ nhiễm sắc thể 2n = 12. Khi quan sát quá trình giảm phân của 2000 tế bào sinh tinh, người ta thấy 20 tế bào có cặp nhiễm sắc thể số 1 không phân li trong giảm phân I, các sự kiện khác trong giảm phân diễn ra bình thường; các tế bào còn lại giảm phân bình thường. Theo lí thuyết, trong tổng số giao tử được tạo thành từ quá trình trên thì số giao tử có 5 nhiễm sắc thể chiếm tỉ lệ


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

2000 tế bào sinh tinh tạo ra : 2000.4 = 8000 (giao tử)

1 tế bào sinh tinh có 1 cặp NST không phân li trong giảm phân I sẽ tạo ra 2 giao tử (n+1) và 2 giao tử (n-1)

→ 20 tế bào sinh tinh có 1 cặp NST không phân li trong giảm phân I sẽ tạo ra 40 giao tử (n+1) và 40 giao tử (n-1)

Vậy số giao tử có 5 NST (n-1) là 40

Tỉ lệ số giao tử có 5NST là 40/8000 x 100% = 0,5%

Đáp án B

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn