Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Một cá thể ở một loài động vật có bộ NST 2n =16. Khi quan sá

Một cá thể ở một loài động vật có bộ NST 2n =16. Khi quan sá

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Một cá thể ở một loài động vật có bộ NST 2n =16. Khi quan sát quá trình giảm phân  của 1000 tế bào sinh tinh, người ta thấy có 50 tế bào có cặp NST số 3 không phân li trong giảm phân I, các sự kiện khác trong giảm phân đều diễn ra bình thường. Các tế bào còn lại đều giảm phân bình thường. Theo lý thuyết trong tổng số giao tử tạo ra, giao tử có  9 NST chiếm tỉ lệ


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

-          50 tế bào có cặp NST số 3 không phân li trong giảm phân I, tạo ra  200 giao tử  trong đó có :

           +  100 giao tử mang bộ NST n+1 = 9 NST

           +  100 giao tử mang bộ NST n-1 = 7 NST

-          1000 tế bào tạo ra 4000 giao tử

Vậy trong tổng số giao tử, tỉ lệ số giao tử mang 9 NST là = 2,5%

Đáp án B

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn