Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Một cái nồi nước người ta làm dạng hình trụ, chiều cao của n

Một cái nồi nước người ta làm dạng hình trụ, chiều cao của n

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Một cái nồi nước người ta làm dạng hình trụ, chiều cao của nồi là 60 cm, diện tích đáy 900 (pi c{m^2}). Hỏi người ta cần miếng kim loại hình chữ nhật có kích thước là bao nhiêu để làm thân nồi đó? (bỏ qua kích thước của các mép gấp)


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Chiều cao của nồi chính là 1 cạnh của tấm kim loại dùng làm thân nồi.

Chu vi đáy chính là độ dài cạnh còn lại của tấm kim loại này.

(eqalign{  & S = pi {r^2} = 900pi  Rightarrow r = 30cm  cr   & C = 2pi 30cm = 60pi cm cr} )

Vậy miếng kim loại làm thân nồi có các kích thước là chiều rộng 60cm và chiều dài (60pi ) cm.

Chọn B.

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn toán cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn