Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Một cặp NST tương đồng được qui ước là Aa. Nếu cặp NST này k

Một cặp NST tương đồng được qui ước là Aa. Nếu cặp NST này k

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Một cặp NST tương đồng được qui ước là Aa. Nếu cặp NST này không phân li ở kì sau của giảm phân I thì sẽ tạo ra các loại giao tử nào?


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Cặp NST này không phân li ở giảm phân 1 sẽ tạo ra 2 loại giao tử là Aa và O

Nếu cặp NST này không phân ly ở kì sau 2 thì sẽ tạo ra 3 loại giao tử là AA, aa, O

Đáp án C

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn