Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Một cấp số nhân có số hạng đầu u1 = 3 công bội q = 2 Bi

Một cấp số nhân có số hạng đầu u1 = 3 công bội q = 2 Bi

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Một cấp số nhân có số hạng đầu ({u_1} = 3), công bội (q = 2). Biết ({S_n} = 765). Tìm (n).


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Chọn C.

Ý kiến của bạn