Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Một cầu thang cuốn (dạng băng chuyền) đưa hành khách từ tầng

Một cầu thang cuốn (dạng băng chuyền) đưa hành khách từ tầng

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Một cầu thang cuốn (dạng băng chuyền) đưa hành khách từ tầng trệt lên tầng lầu trong siêu thị. Cầu thang nói trên đưa một người khách đứng yên trên nó lên đến tầng lầu trong thời gian t1 = 1,0 phút. Nếu cầu thang đứng yên thì người khách đó phải đi bộ hết thời gian t2 = 3,0 phút. Hỏi nếu cầu thang chuyển động đi lên, đồng thời người khách đi bộ trên nó theo hướng lên tầng lầu thì thời gian để người khách lên tới tầng lầu là bao nhiêu?


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

( * ) Xem thêm: Tổng ôn tập lớp 8 cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn