Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Một cầu thủ sút bóng vào cầu môn Xác suất sút thành côn

Một cầu thủ sút bóng vào cầu môn Xác suất sút thành côn

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Một cầu thủ sút bóng vào cầu môn. Xác suất sút thành công của cầu thủ đó là (dfrac{3}{7}). Xác suất để trong 2 lần sút, cầu thủ sút thành công ít nhất 1 lần là:


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Sử dụng biến cố đối và phép nhân xác suất.

Giải chi tiết:

Gọi A là biến cố: “trong 2 lần sút, cầu thủ sút thành công ít nhất 1 lần”

( Rightarrow ) Biến cố đối (overline A ): “trong 2 lần sút, cầu thủ sút không thành công lần nào”, tức là cả hai lần đều sút trượt, khi đó ta có (Pleft( {overline A } right) = dfrac{4}{7}.dfrac{4}{7} = dfrac{{16}}{{49}}).

Vậy (Pleft( A right) = 1 - Pleft( {overline A } right) = 1 - dfrac{{16}}{{49}} = dfrac{{33}}{{49}}).

Chọn A.

Ý kiến của bạn