Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Một cây có kiểu gen

Một cây có kiểu gen

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Một cây có kiểu gen frac{AB}{ab} frac{De}{dE} tự thụ phấn, đời con thu được nhiều loại kiểu hình trong đó kiểu hình trội về 4 tính trạng là 33,165%. Nếu khoảng cách di truyền giữa A và B 1à 20cM thì khoảng cách di truyền giữa D và e là:


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Xét ph ép lai :  × ; f(AB) = 20%

 => ab = 40% =>  = 16%  => A-B- = 66%

=> D-E- = 33,165% : 66% = 50,25%

Do đó  = 0,25%  => de = 0,05 => f = 10%

Vậy khoảng cách D và e là 10 cM

Đáp án B

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn