Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Một chất có khối lượng riêng 8900kgm^3 thì trọng lượng

Một chất có khối lượng riêng 8900kgm^3 thì trọng lượng

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Một chất có khối lượng riêng (8900kg/{m^3}) thì trọng lượng riêng của chất đó là bao nhiêu?


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Áp dụng công thức (d = 10D).

Giải chi tiết:

Trọng lượng riêng của chất đó là: (d = 10D = 10.8900 = 89000left( {N/{m^3}} right))

Chọn C.

Ý kiến của bạn