Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Một chất điểm có khối lượng  m = 1kg dao động  điều  hoà với

Một chất điểm có khối lượng  m = 1kg dao động  điều  hoà với

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Một chất điểm có khối lượng  m = 1kg dao động  điều  hoà với  chu kì T = π/5s. Biết năng lượng của nó là 0,02J. Biên độ dao động của chất điểm là:


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Ta có   = 10 (rad/s)

Lại có: 

=>Đáp án A

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn