Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Một chất điểm dao động điều hòa có phương trình x=4cos(

Một chất điểm dao động điều hòa có phương trình x=4cos(

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Một chất điểm dao động điều hòa có phương trình x=4cos(t -/7) cm thì kết luận đúng là:


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn